Rydlewski


Idź do treści

Firmy

Oferta


1. POMIARY POWYKONAWCZE

 • pomiary powykonawcze obiektów i budowli
 • elektroenergetycznych, wodociągowych,gazowych,
 • kanalizacyjnych:sanitarnych,deszczowych,przemysłowych,itp.
 • telekomunikacyjnych i TV kablowych
 • ciepłowniczych
 • technicznych i przemyslowych różnego rodzaju

2. BADANIE I REGULOWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

 • wznowienie i ustalenie granic nieruchomości
 • podziałów nieruchomości na terenach zabudowanych
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • podział gruntów na terenach rolnych i leśnych
 • badania ksiąg wieczystych

3.OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH


Powrót do treści | Wróć do menu głównego